הודעות רשמיות אחרונות

תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות הודעות כלליות • 12/7/2017
תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות

מגרשים מוארים- קיץ 2017 נוער • 11/7/2017
מגרשים מוארים- קיץ 2017

הודעות ציבוריות אחרונות

תרומת דם לוי גל • 17/7/2017
תרומת דם

תמונות אחרונות

תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות
תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות

רישום בתי ההרחבה המערבית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

אנו מזכירים לכולכם כי נכון וכדאי לכל בעלי בית בהרחבה המערבית לבדוק במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (קומת הכניסה במשרדי המועצה האיזורית) אם תכנית רשות מקרקעי הישראל (המינהל) לרישום ביתכם בטאבו (תכנית לצרכי רישום) אכן משקפת את המציאות והמצב המשפטי.

נמסר לנו כי בפרסומי משרד המשפטים (ילקוט הפרסומים) וכן בעתונים יומיים פורסמה הודעה על הגשת התכנית לרישום, וכי זכות התנגדות ניתנת לכל מעוניין תוך תקופה הנקובה בהודעה. הוועד ינסה לאתר את הפרסום ולהפיץ אותו.