הודעות רשמיות אחרונות

מופע רוק תרבות • 28/6/2017
מופע רוק

רישום בתי ההרחבה המערבית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ועד מקומי • 27/6/2017
רישום בתי ההרחבה המערבית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

איסוף אריזות - הדרכת תושבים ועד מקומי • 25/6/2017
איסוף אריזות - הדרכת תושבים

הודעות ציבוריות אחרונות

רישום בטאבו של של המגרשים בחלק הוותיק של המושב איל שחר • 28/6/2017
רישום בטאבו של של המגרשים בחלק הוותיק של המושב

תמונות אחרונות

מופע רוק
מופע רוק

רישום בתי ההרחבה המערבית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

אנו מזכירים לכולכם כי נכון וכדאי לכל בעלי בית בהרחבה המערבית לבדוק במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (קומת הכניסה במשרדי המועצה האיזורית) אם תכנית רשות מקרקעי הישראל (המינהל) לרישום ביתכם בטאבו (תכנית לצרכי רישום) אכן משקפת את המציאות והמצב המשפטי.

נמסר לנו כי בפרסומי משרד המשפטים (ילקוט הפרסומים) וכן בעתונים יומיים פורסמה הודעה על הגשת התכנית לרישום, וכי זכות התנגדות ניתנת לכל מעוניין תוך תקופה הנקובה בהודעה. הוועד ינסה לאתר את הפרסום ולהפיץ אותו.